SEMINARI

Edukacijski seminari koje organizira Centar za razvoj radničke participacije namijenjeni su članovima radničkih vijeća, predstavnicima radnika u nadzornim odborima i članovima sindikata kako bi unaprijedili svoja znanja i vještine radničkih predstavnika te uspješno sudjelovali u procesima suodlučivanja na radnim mjestima, što im Centar osigurava kroz stručna znanja i iskustvo angažiranih predavača, praktične radne materijale i profesionalnu organizaciju seminara.