slika

ISTRAŽIVANJE

Praksa i teorija samoupravljanja na globalnom Jugu

slika

SURADNJA

Koordinacijski sastanak sindikata iz sektora prometa i logistike

slika

Stručni seminar

Osposobljavanje članova radničkog vijeća Hrvatskih autocesta i njihovih zamjenika za rad u radničkom vijeću